Dull cynnal a chadw ffensys haearn

A siarad yn gyffredinol, mae'r gwneuthurwr wedi ystyried nodweddion yr amgylchedd awyr agored yn ystod y broses gynhyrchu o ffensys haearn. Wrth ddewis deunyddiau a haenau, maent yn ymdrechu i gyflawni gwrth-rwd, gwrthsefyll gwisgo, ymwrthedd cyrydiad, a gwrth-amlygiad, felly dim ond wrth ddefnyddio ffensys haearn y mae angen i ddefnyddwyr brynu Chwiliwch am wneuthurwyr adnabyddus. Peidiwch â bod yn farus i brynu rhai cyfleusterau haearn o ansawdd is-safonol. Er mwyn ymestyn oes cyfleusterau haearn gyr awyr agored, dylid cyflawni'r pwyntiau canlynol hefyd:

1. Osgoi lympiau.
Dyma'r peth cyntaf i sylwi arno am gynhyrchion haearn gyr. Dylid trin cynhyrchion haearn gyr yn ofalus wrth eu trin; dylai'r man lle mae'r cynhyrchion haearn gyr gael eu gosod fod y man lle nad yw gwrthrychau caled yn aml yn cael eu cyffwrdd; dylid cadw'r tir lle mae'r cynhyrchion haearn gyr hefyd yn wastad. Wrth osod y canllaw gwarchod, dylid sicrhau ei fod yn gadarn. Os bydd yn ysgwyd yn ansefydlog, bydd yn dadffurfio'r canllaw gwarchod haearn dros amser ac yn effeithio ar fywyd gwasanaeth y canllaw gwarchod haearn.

2. Tynnu llwch yn rheolaidd.
Mae'r llwch awyr agored yn hedfan, yn cronni o ddydd i ddydd, a bydd haen o lwch arnofiol yn cwympo ar y cyfleusterau celf haearn. Bydd yn effeithio ar liw a llewyrch y gelf haearn, ac yna'n achosi difrod i'r ffilm amddiffynnol celf haearn. Felly, dylid sychu cyfleusterau haearn gyr awyr agored yn rheolaidd, ac mae ffabrigau cotwm meddal yn well ar y cyfan.

3. Rhowch sylw i leithder.
Os mai dim ond y lleithder aer awyr agored cyffredinol ydyw, gallwch fod yn dawel eich meddwl o wrthwynebiad rhwd y ffens haearn. Os yw'n niwlog, defnyddiwch frethyn cotwm sych i sychu'r defnynnau dŵr ar y gwaith haearn; os yw'n lawog, sychwch y defnynnau dŵr yn sych mewn amser ar ôl i'r glaw stopio. Gan fod glaw asid yn gynddeiriog yn y rhan fwyaf o'n gwledydd, dylid dileu'r dŵr glaw sy'n weddill ar y gwaith haearn yn syth ar ôl y glaw.

4. Cadwch draw oddi wrth asid ac alcali
Asid ac alcali yw “lladdwr mwyaf” ffens haearn. Os yw'r ffens haearn wedi'i staenio ag asid yn ddamweiniol (fel asid sylffwrig, finegr), alcali (fel alcali methyl, dŵr sebonllyd, dŵr soda), rinsiwch y baw â dŵr glân ar unwaith, Ac yna sychwch yn sych gyda lliain cotwm sych. .

5. Dileu rhwd
Os yw'r ffens haearn gyr yn rhydlyd, peidiwch â defnyddio papur tywod i'w dywodio ar eich telerau eich hun. Os yw'r rhwd yn fach ac yn fas, gallwch roi edafedd cotwm wedi'i drochi mewn olew injan i'r rhwd. Arhoswch am ychydig a'i sychu â lliain i gael gwared ar y rhwd. Os yw'r rhwd wedi ehangu ac wedi dod yn drymach, dylech ofyn i'r technegwyr perthnasol ei atgyweirio.

Yn fyr, cyn belled â'ch bod yn meistroli'r synnwyr cyffredin am gynnal a chadw ac yn talu sylw i amddiffyn y ffens haearn gyr yn eich bywyd bob dydd, gallwch ymestyn ei oes a gwneud eich cynhyrchion haearn gyr a ddewiswyd yn ofalus i fynd gyda chi am amser hir.


Amser post: Mawrth-20-2021